Öğrencilerin beden ve ruh ve sağlıklarını korumak ve geliştirmek, yanı sıra öğrencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde başkanlığımız çeşitli spor etkinlikleri düzenlemektedir.

Söz konusu bu faaliyetleri üç başlık altında toplayabiliriz;

1- Üniversitelerarası Spor Yarışmaları

2- Bahar Şenliği kapsamında Fakülte ve Yüksekokulların katılımları ile spor şenliği

3- Serbest spor faaliyetleri

Temel İlkelerimiz

Temel değerlerimizden ödün vermeden aşağıdaki politikaları yaşama geçirmeyi hedefliyoruz.

• Çağdaş işletim ve yönetim sistemini kurmak ve uygulamak

• Kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek

• Yeterli spor alanlarına ve gerekli malzemelere sahip olmak

• Nitelik ve nicelik olarak yeterli personelle çalışmak

• Takımlarımıza Sinop içi ve dışında nakliye, barınma ve beslenme gibi hizmetlerini öğrencilerimize yakışır kalitede sunmak

• Başarılı sporcuların maddi, manevi desteklenmesi için ödül /burs sistemini güçlendirmek

• Tesislerimizi çeşitlendirmek, geliştirmek,

• Öğrenci ve mensuplarımızın daha çok spor yapabilmeleri için gerekli spor programları oluşturmak

• Üniversitemizde yapılacak yeni spor tesislerine bilgi ve deneyimlerimizle katkı sağlamak

• Çalışanlarımızın işlerini sevmesini sağlamak ve işini seven insanlarla çalışmak

• Takımlarımızın yurt içinde ve dışındaki organizasyonlara katılmalarını sağlamak

Personel Faaliyetlerimiz

– Sportif faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak

– Üniversite Spor takımlarımızın şehir içi ve şehir dışı müsabakalara katılmaları için gerekli olan lisans, konaklama, besleneme, ulaşım ihtiyaçlarını organize etmek

– Spor Salonunun kullanımını organize etmek

– Her yıl yapılan spor müsabakalarında hakem ve görevli personel organizasyonunu sağlamak ve bunların ücretlerini ödemek

– Spor takımlarımızı çalıştıran Eğitmenlere bordrolarını düzenlemek.

– Üniversitemiz Spor Takımlarına ve Fakülte/Yüksekokullara spor malzemesi – sporla ilgili demirbaşların satın alma işini yapmak.

Spor Salonumuz

Öğrenci, akademik ve idari personelin sportif faaliyetleri için kullanıma açık olan 319 oturma kapasiteli basketbol, voleybol, masa tenisi, bilardo, futsal sporlarını yapmaya müsait 1049,2 m² lik spor salonuna 2011 yılında yapımı tamamlanan 546,7 m² lik ek bina ile toplam 1595,9 m² çok amaçlı spor salonu mevcutur

Birimlerde Bulunan Tesislerimiz

Üniversitemize bağlı birimlerde; Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Su Ürünleri Fakültesinde birer adet halı sahalar mevcuttur. Sağlık Yüksek okulunda bir adet açık alan basketbol ve futbol sahası vardır.

Sporcu Etik Kodu

SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları; dürüstlük, dayanışma, yaratıcılık, çalışkanlık, sorumluluk, karşılıklı saygı ve adalet ilkelerini benimser.

Üniversitemiz adına yarışma ve müsabakalara katılan tüm sporcularımızın SİNOP ÜNİVERSİTESİ değerlerini koruyacak biçimde davranmaları beklenmektedir.

Bu değerler doğrultusunda SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları;

* Sportif yarışma ve müsabakalar sırasında rakiplerine, hakemlere, takım arkadaşlarına, antrenörlere, yöneticilere ve seyircilere karşı saygılı davranırlar.

* Sözlerinde ve davranışlarında şiddetten, aşağılayıcı ve küçük düşürücü içerikten kaçınırlar.

* Antrenör ve yöneticilerinin belirlediği giyim, beslenme, konaklama, ulaşım, yarışma kuralları ve çalışma programını tam olarak uygularlar.

* Yarışma ve müsabaka öncesinde ya da esnasında yasal olmayan, doping kapsamına giren ilaç ve benzeri maddeleri kullanmazlar.

* SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları, saygınlık uyandırmanın her türlü sportif başarıdan öncelikli olduğu bilincini sporcu kimliği olarak taşırlar.

* Yukarıda özellikle belirtilenlerle beraber, SİNOP ÜNİVERSİTESİ’nin sporda benimsediği tüm değerlere bağlı kalırlar. Saha içinde ve dışında sorumluluk sahibi davranışlar sergilerler.

Üniversitemiz Spor Takımları ve Antrenörleri
Futbol Takımı
Futsal Takımı
Basketbol Takımı Bay
Basketbol Takımı  Bayan
Voleybol Takımı Bay
Voleybol Takımı Bayan
Masa tenisi Takımı Bay
Masa tenisi Takımı Bayan
Badminton Takımı Bay
Badminton Takımı Bayan
Bilardo Takımı Bay
Bilardo Takımı Bayan
Satranç
Dağ Bisikleti