Öğrencilerin beden ve ruh ve sağlıklarını korumak ve geliştirmek, yanı sıra öğrencilerin  sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla belirlenen bir program çerçevesinde başkanlığımız çeşitli spor etkinlikleri düzenlemektedir.

Söz konusu bu faaliyetleri üç başlık altında toplayabiliriz;

1- Üniversitelerarası Spor Yarışmaları

2- Bahar Şenliği kapsamında Fakülte ve Yüksekokulların katılımları ile spor şenliği

3- Serbest spor faaliyetleri

Temel İlkelerimiz

Temel değerlerimizden ödün vermeden aşağıdaki politikaları yaşama geçirmeyi hedefliyoruz.

• Çağdaş işletim ve yönetim sistemini kurmak ve uygulamak

• Kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek

• Yeterli spor alanlarına ve gerekli malzemelere sahip olmak

• Nitelik ve nicelik olarak yeterli personelle çalışmak

• Takımlarımıza Sinop içi ve dışında nakliye, barınma ve beslenme gibi hizmetlerini öğrencilerimize yakışır kalitede sunmak

• Başarılı sporcuların maddi, manevi desteklenmesi için ödül /burs sistemini güçlendirmek

• Tesislerimizi çeşitlendirmek, geliştirmek,

• Öğrenci ve mensuplarımızın daha çok spor yapabilmeleri için gerekli spor programları oluşturmak

• Üniversitemizde yapılacak yeni spor tesislerine bilgi ve deneyimlerimizle katkı sağlamak

• Çalışanlarımızın işlerini sevmesini sağlamak ve işini seven insanlarla çalışmak

• Takımlarımızın yurt içinde ve dışındaki organizasyonlara katılmalarını sağlamak 

Personel Faaliyetlerimiz

– Sportif faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak

– Üniversite Spor takımlarımızın şehir içi ve şehir dışı müsabakalara katılmaları için gerekli olan lisans, konaklama, besleneme, ulaşım ihtiyaçlarını organize etmek

– Spor Salonunun kullanımını organize etmek

– Her yıl yapılan spor müsabakalarında hakem ve görevli personel organizasyonunu sağlamak ve bunların ücretlerini ödemek

– Spor takımlarımızı çalıştıran Eğitmenlere bordrolarını düzenlemek.

– Üniversitemiz Spor Takımlarına ve Fakülte/Yüksekokullara spor malzemesi – sporla ilgili demirbaşların satın alma işini yapmak.

Spor Salonu (Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi)

Öğrenci, akademik ve idari personelin sportif faaliyetleri için kullanıma açık olan 319 oturma kapasiteli basketbol, voleybol ve futsal sporlarını yapmaya müsait 1049,2 m² lik spor salonuna 2011 yılında yapımı tamamlanan 546,7 m² lik ek bina ile toplam 1595,9 m² çok amaçlı spor salonu mevcuttur

SPOR KOMPLEKSİ

ATLETİZM PİSTİ

Koşu Parkuru (Pist) Özellikleri

 • Uluslararası standartlara uygun IAAF onaylı atletizm pisti dairesel (Radyal daire yarı çapı r = 36,50 m ) sistemde ve 8 kulvarlı  olarak inşa edilmiştir. 100 m koşu alanı 8 kulvarlıdır.
 • Pist genişliği 8 kulvarlı bölümde bordürler hariç 10.04 m’dir. 8 Kulvarlı IAAF belgeli atletizm pisti 400 m uzunluğundadır.
 • Koşu parkuru uygunluğu sertifikası (KLAS 2)

D Sektör Alanları

 • 3000 m su engel havuzu
 • Cirit atma
 • Gülle atma ve çemberi
 • Yüksek atlama sehpası ve minderi
 • Sırıkla yüksek atlama çıtası ve minderi
 • Çekiç atma kafesi

 Üç Adım Atlama 

 • IAAF standartlarında 2 yönlü 3 adım atlama parkuru ve kum havuzu
 • Erkekler için 13 m ve bayanlar için ise 11 m 

Büyük Saha Özellikleri

 • Sentetik halıdan oluşan FIFA standartlarında futbol sahası
 • Ölçüleri: 105 x 68 m.
 • 60 mm 3 Omurgalı Monofilament Sentetik Çim
 •  2 adet 14 kişilik, 1 adet 6 kişilik Yedek Kulübesi
 • FIFA RECOMENDED 2 STAR Belgesine

 Küçük Sahalar 

 • 2 adet açık tenis kortu (20 x 35)
 • 1 adet açık basketbol sahası (18 x 30)
 • 1 adet açık halı saha( 32 x 48 )

Birimlerde Bulunan Tesislerimiz

Üniversitemize bağlı birimlerde; Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Su Ürünleri Fakültesinde birer adet halı sahalar mevcuttur. 

Sporcu Etik Kodu

SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları; dürüstlük, dayanışma, yaratıcılık, çalışkanlık, sorumluluk, karşılıklı saygı ve adalet ilkelerini benimser.

Üniversitemiz adına yarışma ve müsabakalara katılan tüm sporcularımızın SİNOP ÜNİVERSİTESİ değerlerini koruyacak biçimde davranmaları beklenmektedir.

Bu değerler doğrultusunda SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları;

* Sportif yarışma ve müsabakalar sırasında rakiplerine, hakemlere, takım arkadaşlarına, antrenörlere, yöneticilere ve seyircilere karşı saygılı davranırlar.

* Sözlerinde ve davranışlarında şiddetten, aşağılayıcı ve küçük düşürücü içerikten kaçınırlar.

* Antrenör ve yöneticilerinin belirlediği giyim, beslenme, konaklama, ulaşım, yarışma kuralları ve çalışma programını tam olarak uygularlar.

* Yarışma ve müsabaka öncesinde ya da esnasında yasal olmayan, doping kapsamına giren ilaç ve benzeri maddeleri kullanmazlar.

* SİNOP ÜNİVERSİTESİ sporcuları, saygınlık uyandırmanın her türlü sportif başarıdan öncelikli olduğu bilincini sporcu kimliği olarak taşırlar.

* Yukarıda özellikle belirtilenlerle beraber, SİNOP ÜNİVERSİTESİ’nin sporda benimsediği tüm değerlere bağlı kalırlar. Saha içinde ve dışında sorumluluk sahibi davranışlar sergilerler.