MİSYONumuz

Öğrenci ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak, kaliteden ödün vermeden hizmet ederek beslenme, sağlık, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VİZYONumuz

Mevcut kaynakları etkin ve verimli bir biçimde planlayarak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrenci ve personelimizin yaşam kalitelerini arttırarak, sağlıklı bir neslin gelişimini hedefleyen öncü bir hizmet birimi olmak.