Genel Bilgi

Üniversitemiz öğrencileri ve personeline yönelik Rehberlik ve Danışmalık hizmetleri Başkanlığımız bünyesinde çalışmakta olan Psikolog aracılığıyla yürütülmektedir.

İlkelerimiz

Gizlilik: Görüşme sürecindeki her paylaşım, adli bir suç teşkil etmediği sürece gizli tutulur, hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşılmaz. Servisimize başvuran öğrencilerimize ait kişisel bilgiler hiçbir kişi, birim ve kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşılmayacaktır. Aylık çalışma raporu; birim kayıtları esas alınarak istatistiki bilgileri yansıtacak düzeyde ve sayısal verileri içerir şekilde izleyen ayın ilk on günü içerisinde yazılı olarak Daire Başkanlığına sunulacaktır.

Koşulsuz Kabul ve Saygı: Bireyin sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrencilerimiz bizim için her zaman saygı değer bireylerdir. Birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız.

Açıklık: Danışanlarımızın gündeme getirdikleri konu ve sorunları onlarla birlikte içtenlikle ele alınır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi gerçekçi bir şekilde ifade edilir.

Empati: Danışan’ın o andaki duygu, düşünce, algı, tavır ve davranışlarına onun baktığı ve yaşadığı açıdan bakarak, birey doğru ve açık bir şekilde anlamaya çalışılır.

İletişim: Danışmada kişiyi olduğu gibi kabul ve doğru anlama ne kadar önemliyse bunun danışana açık, etkili, doğru şekilde ve zamanında iletilmesi de o kadar önemlidir. Bir kişinin karşısındakini anlayarak dinlemesi iletişimin başlaması demektir. Karşı tarafın görüşünü dinleyip bunu somut bir şekilde ifade etmek, karşı tarafı rahatlatır. İki taraf bu noktaya gelince, artık iş, soruna beraberce çözüm bulma haline geliyor demektir.

İletişim: Klinik Psikolog Şefik VURAL

Dahili Tel: 0368 271 55 22 -4520

E-Posta: svural@sinop.edu.tr