Kültür Birimimiz farklı kent ve kültür yapılarından Üniversitemize yeni gelen öğrencilere, birbirleri ile tanışmaları, ilgileri doğrultusunda öğrenci kulüpleri kurmaları veya var olan kulüplere üye olarak aktif bir şekilde görev almaları, organizasyonlar düzenlemeleri ve ürettikleri etkinlikleri üniversite içi ve dışında sergilemeleri için imkanlar sağlamaktayız. Öğrencilerin; ekip ruhu ve sorumluluk kazanmalarını, hızlı ve doğru karar vermelerini sağlamak, liderlik ve mücadele ruhu kazandırmak, sağlıklı iletişimler kurmalarını ve sosyal bireyler olarak hayata atılmalarına zemin hazırlamaktayız.

Öğrenci Kulüplerine ait bilimsel ve kültürel etkinliklerinin sayı ve çeşitliliğini üniversite ve yurt içinde geliştirerek arttırmak ve Sinop Üniversitesi öğrencilerinin sadece bilimsel eğitim almakla kalmayıp, hayatta başarılı olabilmeleri için sosyal donanımlar edinmesini sağlamak.